مسیرهای جدید طعمه گذاری و مبارزه با جوندگان

Posted by:admin

اجرای طعمه گذاری و مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی در خیابان مشهد ، جلال آل احمد(رنگرزها)و سی متری میقان توسط اکیپ اجرایی مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

علی وروانی فراهانی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک درخصوص اجرای عملیات طعمه گذاری و مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی گفت : طی هفته گذشته اکیپ اجرایی مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک مسیرهای خیابانهای مشهد ، جلال آل احمد ( رنگرزها) و خیابان سی متری میقان را با توجه به ضرورت و وجود کانون های وفور و برحسب رسیدگی به تماس های مردمی طعمه گذاری شد. وی در ادامه افزود مبارزه با جوندگان تنها با اجرای طعمه گذاری در سطح شهر نتیجه بخش نخواهد بود و نقش همکاری شهروندان نیز در تاثیر گذاری روشهای اجرای مبارزه و اتلاف موش بسیار مهم می باشد.