طرح پاکسازی و نظافت جهادی منطقه پنج خدمات شهری

Posted by:admin

طرح پاکسازی و نظافت جهادی منطقه ۵ خدمات شهری 
مراد علی عباسی ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص اجرای طرح جهادی پاکسازی و نظافت منطقه ۵ خدمات شهری عنوان کرد: طرح جهادی پاکسازی منطقه ۵ توسط نارنجی‌پوشان خدوم سازمان طی یک برنامه مدون دو روزه با استفاده از ۱۶ نفر از تلاشگران نارنجی پوش و یک دستگاه مخزن شوی و دو دستگاه واترجت صورت پذیرفت. وی در ادامه افزود: در طی این پاکسازی سه نفر از کارگران در اختیار سازمان حمل و نقل و ترافیک و سه نفر دیگر نیز در اختیار سازمان سیما منظر و فضای  سبز شهری قرار گرفت . همچنین مراد علی عباسی در خصوص شستشوی مخازن عنوان کرد: در طی این دو روز تعداد ۲۰۰ مخزن مکانیزه پسماند توسط خودروی مخزنشوی خودکار مورد شستشو قرار گرفت و ۲۵۰۰ متر طول از بلوارهای شهرک آزادگان واقع در منطقه پنج پاکسازی و نظافت شد . وی در پایان اضافه کرد: تعداد  ۸ نفر از پاکبان نیز مساحتی بالغ بر ۱۶۰۰۰۰ مترمربع از سطح منطقه را پاکسازی و نظافت نمودند.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک