چاره اندیشی در خصوص مشکلات و معضلات سگهای بلاصاحب

07 August 0   0

تشکیل جلسه پیرامون چاره اندیشی در خصوص مشکلات و معضلات سگهای بلاصاحب۲۰ تیر جلسه ای با حضور نمایندگان مرکز بهداشت شهرستان جهاد کشاورزی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در دفتر ریاست سازمان پیرامون چاره اندیشی در خصوص مشکلات و معضلات سگهای بلاصاحب تشکیل شد مراد علی عباسی ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک عنوان کرد با توجه به بند سه کارگروه حیوانات ناقل بیماری به انسان شهرستان اراک به منظور چاره اندیشی در خصوص مشکلات و معضلات سگهای بلاصاحب جلسه ای با حضور دستگاههای مرتبط برگزار و موارد یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.