آغاز فعالیت گشت ویژه اجرائیات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

Posted by:کاربر مهمان (not verified)

گشت ویژه اجرائیات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از تاریخ 20 اردیبهشت سال جاری به صورت مستمر و ویژه جهت نظارت بر نحوه عملکرد زباله گردها، اماکن غیر مجاز خرید و فروش پسماند و ضایعات و نیز نظارت بر پسماندهای عمرانی سطح شهر تشکیل شد. فعالیت این ستاد در حال حاضر متمرکز بر اماکن غیر مجاز خرید و فروش پسماند و ضایعات سطح شهر بوده و در ابتدا تذکرات قانونی لازم مبنی بر غیر قانونی بودن خرید و فروش و نگهداری پسماند در سطح شهر مطابق ماده 16 قانون مدیریت پسماند داده می شود و بعد از آن افرادی که نسبت به این تذکرات بی توجهی نمایند به دستگاه قضایی جهت سیر مواد قانونی معرفی می گردند که تاکنون با پیگیری های انجام شده و فعالیت های میدانی صورت گرفته شده حدود 40 پرونده در این رابطه تشکیل و به مقامات قضایی ارجاع داده شده است.

عبدلی مسئول گشت ویژه اجرائیات سازمان مدیریت پسماند اعلام کرد در این مدت کوتاه به زباله گردهای فعال در سطح شهر تذکرات لازم داده شده است و تعهدات قانونی از هر یک اخذ گردیده و دقیقا موارد در محل وقوع تخلف با حضور به موقع ناظرین گشت انجام شده است. وی در خاتمه خاطر نشان کرد با پیگیری صورت گرفته پرونده های تشکیل شده برای هر یک از افراد زباله گرد خاطی که نسبت به تذکرات بی توجه بوده اند آماده شده و در شرف تحول به مقامات قضایی می باشد.