برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه پسرانه دین و دانش

Posted by:admin

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک دوره آموزشی مدیریت پسماند در روز چهارشنبه 15/2/1395 با حضور کارشناس آموزش سازمان ، در مدرسه پسرانه دین و دانش برگزار گردید. در این برنامه آموزشی 2 گروه مجزا  از دانش آموزان پایه دوم ابتدایی به تعداد حدود 60 نفر با  بهره گیری از نرم افزار پاورپوینت با مفهوم پسماند، انواع پسماند و روش‌های مدیریت بهینه‌ی آن، توجه به ساعت نه شب در خروج پسماندهای تر و نحوه مشارکت در طرح تفکیک از مبدا  آشنا شدند.

در نهایت نیز به روش‌های کاهش تولید کاغذ باطله و نحوه صحیح استفاده از آن اشاره و بر لزوم ذخیره‌سازی پسماندهای کاغذی به عنوان اساسی‌ترین نوع پسماند در مدارس درون مخازن اهدا شده از سوی سازمان تاکید گردید.

 

همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 18 و 19 اردیبهشت ماه تعداد 120 نفر از دانش آموزان پایه سوم این مدرسه بصورت 2 گروه و طی 2 روز متوالی آموزشهای مدیریت پسماند را دریافت نمودند واین آموزش در هفته آتی نیز در آن مدرسه ادامه خواهد داشت.