آماده سازی و جانمایی ایستگاه های جمع آوری پسماندهای خشک در سطح شهر

Posted by:admin

18 خرداد ماه کارگروه ویژه طرح تفکیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک طی بازدیدی از فرآیند ساخت و آماده سازی غرفه های دریافت پسماندهای خشک دیدن کردند. طی این بازدید نظرات و دیدگاه های هر یک از کارشناسان حاضر مورد بحث و بررسی قرارگرفت و مقرر شد تا مشکلات و نقاط ضعف مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح گردد. همچنین جهت استقرار غرفه ها در سطح شهر و نقاطی  که از قبل مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفته شده بود طی این بازدید رویت شد و مسائل ترافیکی و سد معبر و قابلیت های بصری ایستگاه و میزان سطح دسترسی شهروندان به این غرفه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است که اعلام نهایی مکانهای استقرار غرفه های بازیافت توسط کارگروه مربوطه بعد از تشکیل جلسه ویژه ای در این مورد خواهد بود.