برگزاری جلسه بررسی روشهای ساماندهی زباله گردها و فروشندگان ضایعات سطح شهر اراک

Posted by:admin

روز چهارشنبه 19 خردادماه دومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، تشکیلات و روشهای اتاق فکر سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با موضوع بررسی روشهای ساماندهی زباله گردها و فروشندگان ضایعات شهر اراک در سازمان تشکیل شد. در این جلسه عبدلی مسئول گشت ویژه اجرائیات به بیان نحوه عملکرد این واحد و مشکلات و معضلات موجود در اجرای برخورد با فروشندگان ضایعات و زباله گرد ها پرداخت و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مواد قانونی خوبی برای برخورد با زباله گردها و ضایعات فروشهای شهر وجود دارد تا کنون 44 پرونده قضایی در این رابطه تشکیل و به مقام قضایی ارجاع داده شده است. اما به سبب اینکه زباله گردی به عنوان یک شغل کاذب در جامه شکل گرفته است و تعداد افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این فعالیت در ارتباط می باشند زیاد می باشد لاجرم حذف مستقیم آن سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده ای خواهد شد.

قناتی ، رئیس کارگروه برنامه ریزی ، تشکیلات و روشهای سازمان در این رابطه افزود: دسته بندی فعالیت زباله گردی و فروش ضایعات شهر اراک به مانند یک هرم می باشد که در راس هرم افرادی حضور دارند که به پالایش پسماند خشک ، بسته بندی ، پرک کردن و ... مبادرت می کنند و در میانه هرم دلالان ضایعات قرار گرفته اند که به صورت واسطه پسماند جمع آوری شده زباله گردها را خریداری و بدون هیچ فعالیت و عملیات پالایش  به دیگران می فروشند. و در آخر و پایین ترین قسمت هرم زباله گردها وجود دارند که تعداد آنها بسیار زیاد بوده و در داخل این هرم کمترین بهره اقتصادی نصیبشان می گردد. در ادامه وی افزود : بروز مشکلات اجتماعی به سبب خذف و یا تغییر در چگونگی زباله گردی و خرید و فروش ضایعات یک مسئله جدی است اما پیامدهای بهداشتی و زیست محیطی وجود چنین شغلهای کاذبی در آینده گریبانگیر شهروندان خواهد شد.