استقرار غرفه های پسماند خشک در شهر اراک

Posted by:admin

روز گذشته 19 خرداد ماه دو غرفه دریافت پسماندهای خشک در میدان سرداران روبروی مصلا و میدان حافظیه جنب پارک شهدای گمنام مستقر شد. اجرای این کار که در راستای اهداف طرح تفکیک از مبدای سازمان مدیریت پسماند بوده است گامی است به جهت تسهیل تحویل پسماند خشک شهروندان می باشد. همشهریان گرامی می توانند پسماندهای خشک جمع آوری شده خود را از طریق دریچه های تعبیه شده بر روی این غرفه ها تحویل سازمان مدیریت پسماند دهند.