پیشرفت اجرای عملیات عمرانی ساخت سوله پالایش کارخانه کمپوست

Posted by:admin

اجرای عملیات عمرانی فاز دوم کارخانه کمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک واقع در محل دفن که از 21/10/94 تا کنون ادامه داشته است با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل و بهره برداری می باشد . سوله پالایش کارخانه کمپوست که دومین سوله در فرآیند ساخت کود کمپوست از پسماندهای تر می باشد بعد از سوله پردازش ، یکی از مهمترین بخش های عملیات فرآوری کود کورس کمپوست می باشد. عملیات عمرانی ساخت سوله با اعتباری بالغ بر 12.000.000.000ریال توسط بخش خصوصی در حال اجرا می باشد که پس از نصب ستون های اصلی سوله ، دیوار کشی و نصب تجهیزات مکانیکی آن قابل اجرا می گردد.