آماده سازی و تجهیز پناه گاه حیات

Posted by:admin

تکمیل اجرای عملیات عمرانی و دیوار کشی و فنس کشی محوطه نگهداری سگ های بلاصاحب پناه گاه حیات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با سرعت بسیار خوبی در حال انجام می باشد. در این بین ساخت انبار و آشپزخانه ویژه جهت تهیه غذای سگ های بلاصاحب و همچنین گسترش فضای اتاق جراحی و ریکاوری از دیگر اقدامات در حال اجرا در محل پناه گاه حیات می باشد. گفتنی است به دلیل نبود آب کافی و مشکلات بسیار زیاد جهت تامین آب جهت پیشبرد اجرای عملیات عمرانی ، با تلاش و همت پرسنل سختکوش سازمان، تکمیل عملیات ساخت و بهره برداری زودتر از موعد مقرر انجام خواهد شد.