بازدید از کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای خشک سازمان مدیریت پسماند

Posted by:admin

چهارشنبه مورخ ۱۴  مرداد ماه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک به اتفاق نماینده سرمایه گزار معاون محیط زیست و انرژی شرکت توسعه طرح های صنعتی فن آوران پارسیان و به همراه تنی چند از کارشناسان سازمان از کارخانه ی پردازش و بازیافت پسماند های خشک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک واقع در محله دفن پسماندهای شهری بازدید به عمل آوردند در طی این بازدید مشکلات و معضلات کارخانه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و راهکارهای جدید جهت بهبود وضعیت کمی و کیفی کارخانه ارائه گردید.

در طی این بازدید از خط پردازش ، قیف ورودی، نحوه کارکرد سرندها و کانوایرها ، نظافت ایمنی و بهداشت کارخانه و نیروی انسانی فعال در آن بازدید شد. همچنین از سایت تخمیر کود کمپوست و سیستم هوادهی و کارخانه پالایش بازدید به عمل آمد. در پایان جلسه در دفتر مدیریت سازمان منعقد و پیرو  بازدید میدانی و نحوه کارکرد پیمانکار فعال در کارخانه پردازش بحث و گفتگو صورت پذیرفت