معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند معرفی شد

Posted by:admin

   با برگزاری جلسه ای در روز پنجشنبه هفتم مردادماه طی حکمی از سوی مرادعلی عباسی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک آقای ابراهیم شکوری به عنوان سرپرست معاونت حوزه فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک معرفی گردید همچنین از تلاشهای آقای مهدی فدوی که چندی پیش این مسئولیت را عهده دار بود تقدیر و تشکر شد. ابراهیم شکوری از نیروهای رسمی شهرداری اراک و کارشناس ارشد رشته محیط زیست که قبلاً مسئولیت اجرایی طرح تفکیک از مبداء سازمان را به عهده داشته است به عنوان سرپرست معاونت فنی و اجرایی سازمان تعیین گردید.