ایستگاه های متغیر دریافت پسماند خشک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

Posted by:admin

در راستای ارائه خدمت و تسهیل در فرآیند جمع آوری و تفکیک پسماند خشک سازمان نسبت به استقرار ایستگاه متغیر در سطح شهر اقدام نموده است . همشهریان عزیز میتوانند با آگاهی از محل استقرار ایستگاه در سطح شهر و در محله خود نسبت به واگذاری پسماندهای خشک تفکیک شده خود اقدام نمایند. در حال حاضر ۶ منطقه از سطح شهر که شامل مسیر های زیر می باشد نسبت به جمع آوری پسماند خشک فعال میباشد شنبه ها خیابان جهانگیری میدان فردوسی ۲ یکشنبه ها کوی امین روبروی مجتمع بهارستان دوشنبه ها کوی الهیه روبروی مدرسه دخترانه الهیه سه شنبه ها کوی جوادیه روبروی مسجد ولایت چهارشنبه ها کوی رضوی پارک پونه پنجشنبه ها کوی صنعتی میدان بنفشه ۲ .همچنین مقرر شده است به زودی شش منطقه ای دیگر از سطح شهر نیز تحت پوشش ایستگاه متغیر جمع آوری پسماند خشک قرار بگیرد در مجموع ۱۲ محل جهت دریافت پسماند خشک فعال میگردد.