افزایش مشارکت مردمی در اجرایی شدن طرح تفکیک از مبداء سازمان

Posted by:admin

با اجرایی شدن فاز دوم طرح تفکیک از مبداء پسماند خشک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک به صورت سازماندهی شده و ارائه خدمات به صورت روزانه به شهروندان ، شاهد افزایش سطح همکاری مردم فهیم شهر اراک با این طرح هستیم، به طوری که روزانه به تعداد متقاضیان همکاری با طرح تفکیک از مبداء سازمان افزوده می شود. همشهریان عزیز با مراجعه حضوری به سازمان و یا تماس تلفنی با پل ارتباطی سازمان به شمار ه 3803 و سامانه پیام کوتاه سازمان به شماره 30005710  تقاضای ثبت مشخصات خود جهت دریافت خدمات جمع آوری پسماند خشک را دارند. ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی نیز با درخواست انواع سطل جمع آوری پسماند خشک و کانکس ویژه طرح تفکیک، همکاری خود را با طرح تفکیک از مبداء سازمان اعلام نموده اند که سازمان طی بررسی انجام شده بزودی نسبت به عملیاتی نمودن جمع آوری پسماند خشک این مراکز اقدام خواهد نمود.