نشست ویژه بهبود فرآیند اجرای طرح تفکیک از مبدا

Posted by:admin

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک ، روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت طی جلسه ای با حضور مدیر عامل و کارشناسان مرتبط با طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک به همراه رانندگان و آموزشگران فعال در این طرح به بررسی مشکلات و معضلات کاری پرداخته شد. در این جلسه هر یک از رانندگان و آموزشگران به طرح دیدگاه ها و بیان مشکلات بوجود آمده در زمان اجرای این طرح پرداختند و عباسی مدیر عامل سازمان با تاکید بر اهمیت بسیار زیاد این طرح عنوان نمود: طرح تفکیک از مبداء پسماندهای خشک یکی از مهمترین وظایف محوله سازمان است که بایستی به نحو شایسته به آن پرداخته شود. همچنین در ادامه افزود: پوشش صد درصدی سطح شهر یکی از برنامه های درحال احرای این طرح می باشد که بایستی کیفیت اجرای آن مد نظر کارشناسان و مجریان امر باشد. وی در ادامه افزود : قطعا ارزیابی های محیطی نسبت به فرآیند اجرای طرح از مردم شریف به عمل خواهد آمد و بدیهی است که ارزیابی انجام شده راهگشای پشرفت و پیشبرد اهداف متعالی این طرح در سازمان خواهد بود.