آغاز فاز دوم طرح مبارزه با جوندگان و کنترل جمعیت آنها در سطح شهر اراک

Posted by:admin

طرح مبارزه با جوندگان و کنترل جمعیت آنها به شیوه مبارزه تلفیقی (شیمیایی و فیزیکی) روز شنبه مورخه ۱۶ مرداد 1395 در سطح شهر اراک آغاز گردید. فاز دوم عملیات این طرح با به کارگیری ۴ نفر نیروی کارگر و یک سرپرست در قالب دو اکیپ دو نفره و تحت نظارت معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک به عنوان ستاد مبارزه با جوندگان فعالیت خود را آغاز نمود. کارگران این طرح پس از دریافت البسه متحده شرکت و تجهیز به ابزار و وسائل مورد نیاز پس از کسب آموزش های لازم از سوی کارشناس سازمان درخصوص نحوه طعمه ریزی، شناسایی و مسدود نمودن کلونی ها و اطلاع رسانی به شهروندان مشغول به کار شدند. این اکیپ در دو شیفت صبح و بعد از ظهر در مناطق اولویت بندی شده توسط ستاد مبارزه با جوندگان بر اساس شدت آلودگی و کانون های وفور در محل مورد نظر مستقر و نسبت به پاکسازی منطقه اقدام می نمایند لازم به ذکر است که در کنترل جمعیت جوندگان سطح شهر اراک از روش مبارزه تلفیقی بهره گیری شده است که مبنای روش های شیمیایی با استفاده از سموم معتبر و مورد تایید مراجع ذیربط می باشد. همچنین همزمان با آغاز فعالیت فاز دوم مبارزه با جوندگان سطح شهر و در راستای اطلاع رسانی به شهروندان از چگونگی اجرای عملیات نسبت به نصب بنر و پوستر در معابر و توزیع بروشور اقدام شده است.