تکمیل عملیات ساخت سوله پردازش کود کمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

Posted by:admin

ساخت و بهره برداری از فاز دوم کارخانه تولید کود کمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و سوله پالایش روز شنبه بیست و سوم مرداد ماه با نصب سقف و ستون های اصلی سوله به پایان رسید. سوله پالایش کود کمپوست دومین مرحله از عملیات جداسازی و پالایش ترکیبات و اجزاء تشکیل دهنده کود در فرایند کمپوستینگ را فراهم می آورد، به طوریکه جهت استفاده و بهره برداری از کود مورد نظر قبل از بسته بندی و گرانوله کردن آن عملیات پالایش و جدا سازی انواع شیشه و ذرات خرد که در طی عملیات تخمیر ثابت باقی مانده اند از ضروریات فرآیند تولید کود کمپوست می باشد.