بازدید هیئت کارشناسی مدیریت استراتژیک ریاست جمهوری از محل دفن پسماندهای شهر اراک

Posted by:admin

پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه هیئتی متشکل از کارشناسان مدیریت استراتژیک ریاست جمهوری جهت تعیین الویت های مرکز استان و شهرستانهای استان مرکزی جهت سفر ریاست محترم جمهور به این استان از محل دفن پسماند و کارخانه پردازش و بازیافت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک دیدن کردند. در طی این بازدید مراد علی عباسی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با ارائه توضیحاتی از نحوه فعالیت و اقدامات صورت گرفته طی چند سال گذشته در سازمان، جهت دفن بهداشتی و احداث کارخانه پردازش و بازیافت و تولید کود کمپوست پرداخت و به بیان مشکلات مالی و نبود اعتبارات دولتی جهت تکمیل پروژه ها و ارتقاء سطح کیفی و پیشرفت اهداف مدیریت پسماند در شهر اراک اشاره کرد و گفت: تاکنون سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از محل اعتبارات دولتی مبلغی را دریافت نکرده است و کلیه هزینه های ساخت و نگهداری حمل و نقل پسماند را شهرداری و سازمان مدیریت پسماند پرداخت کرده اند؛ که با توجه به مشکلات عدیده شهرداری ها نسبت به پرداخت و تامین بودجه لازم ، بیشتر پروژه های سازمان با تاخیر به نتیجه می رسند. وی خاطرنشان کرد از ضروریات محل دفتر سازمان مدیریت پسماند ایجاد دفنگاه های بهداشتی ایزوله و با بسترسازی مناسب بوده است که متاسفانه بودجه های این پروژه ها تاکنون محقق نگردیده است. در پایان عباسی ضمن تشکر از دقت نظر و حساسیت هیئت کارشناسی خواستار تخصیص اعتبارت و تامین بودجه دولتی در سفر آتی ریاست محترم جمهور به شهر اراک شد.