توجه به پسماند های عفونی از اولویت های مدیریت پسماند

Posted by:admin

پنجشنبه ۲۸ مرداد ماه جلسه ای با حضور مدیرکل محترم محیط زیست استان مرکزی و جمعی از مدیران شهرستان و معاونین ایشان با محوریت بررسی فعالیتهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و اقدامات زیست محیطی انجام شده محل دفع پسماندهای شهری در دفتر مدیریت سازمان برگزار شد. در این جلسه مراد علی عباسی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند علارغم برخورداری از نیروهای کارشناس و داشتن دانش کافی به دلیل نبود اعتبارات مالی کافی و نداشتن زیرساخت های لازم، امروزه برای انجام خدمات خود متحمل زحمات و سختی های زیادی شده است. به طوری که برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات انجام شده جهت حمل و دفن پسماند و تفکیک آن و ساماندهی محلدفن پسماند بر اساس میزان پسماند تولیدی شهر اراک و سرانه خانوار های این شهر در نظر گرفته شده بوده است که با ورود پسماندهای بخشداری ها و روستاهای مجاور شهر اراک به این محل و از همه مهمتر تحمیل شدن عملیات جمع آوری و حمل و دفن پسماندهای بیمارستانها ، کلینیکها و مطب های سطح شهر با وجود زیر ساخت های موجود، به مشکلات مالی سازمان اضافه گشته اند. همانطور که می دانید جلسات متعدد و گوناگونی در راستای تهیه سازه کار مناسب جهت جمع آوری و امحاء پسماندهای عفونی با دانشگاه علوم پزشکی اراک و مرکز بهداشت شهرستان و دیگر ارگان های مرتبط برگزار شده است و تاکنون نتیجه کارآمدی حاصل نگردیده است.

عباسی در ادامه افزود ما در طی جلسات با موضوع مدیریت پسماندهای عفونی با مرکز بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی به اهمیت مسئله زیست محیطی پسماندهای عفونی مطب ها اشاره نموده ایم و مطابق قانون تولید کننده پسماند موظف به حمل و دفن پسماند خود می باشد. در پایان عباسی به ارائه گزارش ویژه ای در خصوص اقدامات صورت گرفته در محل دفن پسماند سازمان پرداخت و ضروریت رسیدگی به شرایط زیست محیطی سگ های بلاصاحب در پناه گاه حیات اشاره نمود و افزود: در خصوص آنچه در محل دفن می گذرد باید گفت که تمام تلاش همکاران ما در مدیریت پسماند شهرداری اراک در حل مشکلات و معضلات و بهبود روش های دفن پسماند بوده است.

عباسی در پایان اضافه نمود: اقداماتی که در محل دفن تا کنون صورت گرفته بخش کوچکی از فعالیت های سازمان بوده است و تفکیک از مبدا ، مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی ، کنترل سگ های بلاصاحب و تنظیف شهر با جدیت هر چه بیشتر هر روز توسط همکاران خدوم ما در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک پیگیری می شود.

جناب آقای ابراهیمی کارنامی، مدیر کل محترم محیط زیست استان مرکزی نیز با اشاره به تلاش ها و زحمات صورت گرفت از اقدامات انجام شده در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک تقدیر و تشکر نمود و بیان کرد: مسئله ی مدیریت پسماندهای عفونی بسیار جدی است و ما در قبال مردم مسئولیم. مردم بایستی خادمین حقیقی خود را بشناسند و در حقیقت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در طی این چند سال مظلومانه نسبت به  تداوم همکاری ها با مجموعه های تولید کننده پسماند اقدام نموده است و عملکرد خوبی نسبت به انجام امور داشته است ودقیقا این اقدامات در راستای فراهم آوردن موجبات رضایت شهروندان و پاکیزگی شهر بوده است. و این درحالیست که بسیاری از این امور که به این سازمان تحمیل شده وظیفه قانونی آن نبوده است.