طرح ضربتی مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی در سطح رودخانه فصلی شهر اراک

Posted by:admin

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در راستای کنترل جوندگان و حیوانات موذی با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و احتمال ریزش نزولات جوی و همچنین به منظور رفاه حال شهروندان در یک طرح ضربتی اقدام به طعمه ریزی و پاکسازی یکی از آلوده ترین و اصلی ترین کلونی های حضور جوندگان در سطح شهر نموده است در این راستا اکیپ مبارزه با جوندگان سازمان از تاریخ سوم مهرماه نسبت به طعمه گزاری رودخانه فصلی از طریق سموم وکس اقدام نموده و همچنین پاکسازی معابر حاشیه ای رودخانه مذکور نیز در دستور کار این اکیپ قرار گرفته است.