جمع آوری و دفع غیر مجاز پسماند در منزل مسکونی

Posted by:admin

مطابق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند و آیین نامه های اجرایی مرتبط با این ماده قانونی جمع آوری، دپو و خرید و فروش پسماند در شهر غیر قانونی بوده و طبق قانون با متخلفین برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. با وجود چنین قانونی هنوز شهروندانی پیدا می شود که با زیر پا گذاشتن قانون سبب بروز مشکلات بهداشتی برای دیگر شهروندان می شوند. روز یکشنبه طی گزارشی نیروهای زحمتکش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک به کوچه سپهدار ۸ واقع در خیابان سوم شعبان و کوی علی ابن ابیطالب  اعزام و از ساعات آغازین صبح نسبت به جمع آوری و پاکسازی منزل مسکونی که مملو از پسماندهای جمع آوری شده بود نمودند. گزارش حاصله حاکی از آن بود که یکی از شهروندان مدتهاست بی توجه به شکایت همسایگان خود، مبادرت به جمع آوری پسماند در منزل خود می کنند که علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع، سبب حضور جوندگان در این محله شده است. تیم اعزامی سازمان ، مرکب از ۴۰ پاکبان و ۱۴ خودروی پرس پسماند به همراه ادوات پاکسازی به محل وارد و نصب به جمع آوری و حمل پسماند و پاکسازی محل اقدام نمودند. گفتنی است طبق قانون، فردی یا افرادی که اقدام به جمع آوری و نگهداری پسماند در محل های غیرمجاز و مسکونی نماینده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.