بازیافت کاغذ ، حفظ محیط زیست

Posted by:admin
26 January 0   2

 

محیط زیست هدیه و موهبت الهی است که حفاظت از آن نخستین وظیفه بشر وشاید مهمترین رسالت انسان باشد. محیط زیست سالم نه تنها به سلامت انسان کمک میکند، بلکه امکان بهره برداری مناسب از مواهب الهی موجود در آن برای رفع نیازهای بشری را فراهم می سازد و از این رو حفاظت از محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخورداراست. اما بشر با فعالیت های اقتصادی خود ، همواره نسبت به حفظ محیط زیست بی اعتنا بوده ، تا جایی که امروزه آلودگی زیست محیطی به یکی از بلایایی تبدیل شده است که گریبان بشر را گرفته است. با نگاهی گذرا به زندگی روزمره خود متوجه می شویم که روزانه چقدر پسماند به محیط زیست خود تحویل می دهیم. از شیشه و پلاستیکهای شیرمصرفی صبحگاهی گرفته تا کاغذهایی که به روش های گوناگون برای خواندن و نوشتن یا بسته بندی کالاهایی که خریداری میکنیم مورد استفاده قرارداده و سپس به سطل زباله می ریزیم، همه از محصولات قابل بازیافت می باشند. برای این که مشارکت مردم در زمینه همکاری پیرامون تفکیک پسماند خشک جلب شود باید سطح اطلاعات و آگاهی مردم در زمینه ی بازیافت افزایش یابد، یعنی مفهوم صحیح وکامل بازیافت باید به وضوح روشن شده تا نگرش ها تغییر پیدا کند. بهتر است بدانیم برای تهیه هرتن کاغذ نیاز به قطع ۱۷ اصله درخت است .بنابراین اگر هرشخص کاغذهای باطله اش رادر طول یک سال جمع کند معادل ۵/۱اصله درخت است واگرهمه ما ایرانیان این کار را انجام دهیم از قطع ۱۰۰میلیون درخت درطول یک سال جلوگیری کرده ایم. بنابراین بازیافت کاغذ علاوه بر منافع اقتصادی موجب عدم وابستگی درجهت ورود خمیرکاغذ، کاهش آلودگی ، ممانعت از قطع درختان وکمک به سیستم جمع آوری ودفن پسماند های تولیدی می شود پس چه خوب است : روزنامه ها و کاغذهای باطله ودفترچه های تمام شده بچه ها را هرگز دور نریزیم آنها را از سایر زباله ها جدا کرده و به ماموران بازیافت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک تحویل دهیم . اشیایی مثل پاکتها و پوشه هارادور نریزیم تادرمواقع لزوم از آنها استفاده کنیم .