مالیات سبز راهی برای مبارزه با مصرف گرایی و حفظ محیط زیست

Posted by:admin
28 January 0   0

مالیات سبز یکی از مولفه های اقتصاد سبزاست. همین طور بانکداری سبز، سبز شدن حساب های ملی و صندوق ملی محیط زیست وتوجه به ارزیابی زیست محیطی درپروژه های تولیدی و عمرانی می باشد .مالیات سبز برای جبران ایجاد آلاینده ها است. مالیاتها به عنوان یک منبع درآمد قابل اطمینان ، همواره مورد توجه بوده اند. اما از آنجا که این ابزار پراهمیت، اختلالاتی رادر اقتصاد ایجاد می کند ، اقتصاددانان به فکر افتادند که پایه های مالیاتی جدیدی را معرفی کنند که با چنین ویژگی، کمترین عدم کارآیی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند ، دربین انواع مالیاتها قابلت حصول بهتری داشته باشد. مالیات سبز برپایه هزینه اعمال می شود. از این رو گستردگی زیادی داشته ودرآمد مناسبتی را به همراه دارد‌. به همین جهت می تواند جانشین سایر پایه های مالیاتی شود. از یک سو، اثر اختلال زایی مالیاتهای دیگر را کاهش داده و از سوی دیگر ، برای جامعه به دلیل کاهش آلودگی فواید زیادی در بر دارد. مالیاتهای زیست محیطی یا مالیاتهای سبز یکی از ابزارهای اقتصادی قدیمی درحفظ محیط زیست است که سالیان طولانی در کشورهای مختلف از آن استفاده شده است. استفاده از این ابزار در مواردی که علم اقتصاد محیط زیست پیشنهاد می کند بسیار لازم و ضروری است ومانع انتشار آلاینده های بیش ازحد بهینه اجتماعی میشود. امروز مشتریان کالاها وخدمات برایشان اهمیت دارد کالایی که می خرند سالم باشد ومایلند بدانند که آیا این کالا به محیط زیست ضرر می رساند یاخیر. برند سبز، برندی است که مردم به آن اعتماد واطمینان بیشتری دارند. دنیای امروز به دنبال تعریف فرمولهایی است که میزان زباله را به حداقل برساند سرنوشت نهایی هرمحصول درخط تولید مشخص می شود. زیرا دیگرجایی برای دور انداختن زباله نداریم. بنابراین تمام کالاها در طراحی خود باید پیش بینی کنند که برای این محصول ، در چرخه پس ازاسقاط شدن چه اتفاقی می افتد. اقتصاد دوار می گوید که باید ازتفکر سنتی و غلط خودخارج شویم. باید کالاهایی تولید کنیم که پس از اسقاط شدن یا قابلیت بازگشت به طبیعت راداشته باشند یا ازطریق بازیافت به چرخه صنعت بازگردند. صنعتی ترین کشورهای دنیا ۲۵درصد رشد اقتصادی خو درا ازمحل بازچرخانی وبازیافت تامین میکنند. تفکرسبز و فن آوری نوین برای این کشورها رشد اقتصادی به ارمغان آورده است. افرادی که محیط زیست را آلوده می نمایند می بایست مقدار خسارتی را که در ادبیات محیط زیست به مالیات سبز معروف است و درکشورهای مختلف به صورتهای متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد را پرداخت نمایند. هدف اصلی استفاده از این مالیات ها ، کاهش استفاده از منابع فسیلی ناپایدار و روی آوردن به استفاده ازمنابع تجدید پذیر انرژی و انرژی های پاک است. از دیگر اهداف این مالیات ها میتوان به کاهش تولید مواد آلاینده طبیعت همچون زباله ها و پساب ها اشاره نمود.