امحاء و معدوم سازی بیش از 7800 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در محل دفن پسماند شهر اراک؛

Posted by:admin

حمیدرضا قناتی مسئول دفن و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک اعلام کرد:  در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 7800 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد شده و تاریخ گذشته در محل دفن پسماند شهر اراک امحاء و معدوم سازی شد. این مواد که شامل خرمای فاسد، انواع سس ، آبلیمو، بیسکویت ، مرّبا ، ترشیجات ، ادویه بسته بندی شده و پنیر فاسد بود توسط مرکز بهداشت شهرستان اراک از سطح شهر جمع آوری و جهت معدوم سازی به محل دفن پسماند انتقال داده شده است. با توجه به آغاز فصل گرما و نیاز مبرم به نظارت و پایش مواد خوراکی و آشامیدنی در مغازه ها و خواربار فروشی های سطح شهر، و نیاز مبرم به پیگیری و جداسازی مواد خوراکی فاسد شده در راستای افزایش سطح سلامت عمومی ، سازمان مدیریت پسماند در محل دفن نسبت به معدوم سازی و امحاء آنها اقدام می نماید.