آغاز سال جدید و همتی مضاعف برای داشتن شهری پاک

Posted by:admin

با آغاز سال جدید و شروع فصلی نو ، نارنجی پوشان سخت کوش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با تلاش و کوشش شهری پاک را برای شهروندان به ارمغان می آورند. شبهایی که ما در کنار خانواده و دوستان با شیرینی و حلاوت ایام عید می گذرانیم ، نارنجی پوشان زحمتکش سعی در تنظیف شهر و پاکسازی معابر و خیابانهای شهر دارند.