ضرورت استفاده از روش های نوین و علمی در مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی

Posted by:admin

جلسه ای با موضوع بررسی روش نوین کنترل جوندگان و حیوانات موذی با حضور دکتر حمیدرضا مهاجرانی پژوهشگر و استاد دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر عامل و جمعی از کارشناسان در روز سوم خرداد در سازمان تشکیل شد. طی این جلسه که به بررسی چگونگی و نحوه اجرای پروژه و نقاط ضعف و قوت طرح پرداخته شد عباسی مدیر عامل سازمان عنوان کرد: روش هایی که در گذشته برای مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی بکار برده شده اغلب از اثر گذاری مناسب برخوردار نبوده و یا صرفه اقتصادی نداشته است که این مسائل سبب بروز معضلاتی در اجرای چنین طرح هایی در سطح شهر شده است و قطعا با وجود این مشکلات میزان اثر گذاری در مبارزه شیمیایی و فیزیکی با جوندگان کم خواهد شد. وی در ادامه افزود: اما امیدواریم با استفاده از روش های علمی و کاربردی جدید بتوانیم با حذف منابع آلودگی و بیماریزا گام موثری در حفظ سلامت جامعه برداریم. مرادعلی عباسی ضمن تاکید بر اهمیت کاربردی بودن طرح عنوان کرد: ما نمی توانیم سلامت مردم را با استفاده از روش هایی که تنها در سطح آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته اند به خطر بیاندازیم و استفاده از روش های نوین نیازمند بررسی و دقت نظر کارشناسان و پژوهشگران این عرصه  می باشد. بنابراین وجود تاییدیه های دستگاه نظارت برای استفاده از این روشها ضروری است. 

در ادامه مقرر شد تا با بررسی کارشناسان سازمان مدیریت پسماند و تعامل دوسویه نسبت به پیشرفت پروژه ، هزینه های طرح و میزان اثرگذاری و تاثیرات میدانی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. شیما بنایی مسئول طرح مبارزه با جوندگان و حیوانات موذی سازمان مدیریت پسماند به همراه سرکار خانم احمدی مدیر برنامه ریزی سازمان ، در این جلسه خواستار بررسی و تهیه نقشه شدت آلودگی و تراکم جمعیتی جوندگان موذی شدند. بنایی افزود روش نوین جناب آقای دکتر مهاجرانی در دست بررسی و مقایسه کمی و کیفی با روش های قبلی می باشد و امیدواریم بهترین روش با توجه به اقلیم شهرمان در نظر گرفته شود و در نهایت شاهد بالاترین ضریب کنترل این جوندگان باشیم.