اتمام عملیات عمرانی و اصلاح هندسی ایستگاه انتقال میانی

Posted by:admin

با توجه به افزایش حجم پسماندهای تولیدی شهروندان و بررسی و کارشناسی اصول مهندسی حمل و نقل و دفن پسماندهای شهری و نیاز مبرم بر ساخت و تجهیز رمپ ویژه بارگیری پسماندهای جمع آوری شده با دستگاه های مکانیزه و جابجایی پسماندها تا کارخانه پردازش پسماندهای شهری واقع در محل دفن پسماندهای شهری اراک توسط سمی تریلرهای ویژه، سازمان مدیریت پسماند با همکاری سازمان عمران شهرداری اراک در همان محل ایستگاه میانی قدیم یک خط بارگیری جدید احداث و رمپ قدیمی مورد اصلاح قرار گرفت. گفتنی است با احداث خط دوم بارگیری پسماند در ایستگاه میانی سرعت جابجایی و حمل پسماند افزایش یافته و  خدمت رسانی به شهروندان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.