دوره آموزش مدیریت پسماند

Posted by:admin

23 فروردین ماه دوره آموزش مدیریت پسماند ویژه مدارس ابتدایی در مدرسه دخترانه رسالت با حضور کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک برگزار و در طی این دوره سرفصل های اصلی مدیریت پسماند و روشهای کاهش تولید زباله به دانش آموزان معرفی شد. گفتنی است سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با توجه به شاخص های آموزشی و گروه های هدف توجه ویژه ای به آموزش در گروه سنی کودکان و نوجوانان داشته و طی آموزش های دوره ای در مدارس سطح شهر، ضمن آموزش ضمنی مدیریت پسماند و کاهش تولید زباله و استفاده مجدد از پسماند طی جشنواره  دور ریختی سعی بر افزایش مشارکت مخاطبان دارد.

ما را در تلگرام دنبال کنید  https://t.me/modiriat_pasmand