گزارش اقدامات اکیپ زنده گیری سگ های بلاصاحب سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

Posted by:admin
30 April 0   0

اکیپ زنده گیری سگ های بلاصاحب سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از تاریخ 19 فروردین ماه سال 96 تا 9 اردیبهشت ماه تعداد 109 قلاده را از سطح شهر اراک جمع آوری و به پناه گاه حیات تحویل داده است. همچنین با فعال شدن اکیپ دوم طرح زنده گیری سازمان طی شبانه روز گذشته هفت قلاده از کوی صنعتی ، کوی الهیه و مسکن و نه قلاده از کوی سنجان و شهدای صفری جمع آوری شده است. گفتنی است تحویل به موقع پسماند به نارنجی پوشان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و عدم دسترسی سگ های بلاصاحب به منابع غذایی در سطح شهر مهمترین عامل در کنترل و کاهش جمعیت این جانور خواهد بود.