پاکسازی و اصلاح کانال ارضی تقاطع خیابان آیت الله غفاری و جهرم

Posted by:admin

پاکسازی و اصلاح کانال ارضی تقاطع خیابان آیت الله غفاری و جهرم

علی وروانی فراهانی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در پی اجرای عملیات پاکسازی و اصلاح کانال عرضی خیابان آیت الله غفاری و خیابان جهرم اذعان داشت: امروز نهم خرداد ماه، به حول قوه الهی و با همت عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و نیز همکاری دایره امانی شهرداری منطقه ۵ عملیات پاکسازی و اصلاح کانال عرضی تقاطع خیابان آیت الله غفاری و خیابان جهرم صورت پذیرفت. این کانال که از دیرباز به دلیل داشتن طول زیاد و عدم امکان دسترسی مناسب جهت پاکسازی دچار گرفتگی می شد و بویژه در مواقع بارش باران سبب بروز آبگرفتگی در محل می‌گشت ، که امروز با پیگیری صورت گرفته و همکاری شهرداری منطقه ۵ با اصلاح وضعیت هندسی کانال عرضی و نصب دریچه اضافی شرایط برای پاکسازی کانال توسط کارگران مهیا شده است. در پایان علی وروانی فراهانی ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک عنوان کرد: مقرر شده است تا با استفاده از تانکر آب امشب پاکسازی نهایی کانال پایان پذیرد. وی در پایان ادامه داد: از عموم شهروندان تقاضا داریم تا از ریختن پسماند های خود در کانال ها و جوی ها جداً خودداری نمایند.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک