ارتقاء سطح بهداشت و درمان از ضروریات ایمنی و بهداشت کارگران

Posted by:admin
06 June 0   0

ارتقاء سطح بهداشت و درمان از ضروریات ایمنی و بهداشت کارگران

علی وروانی فراهانی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص پیگیری و اهمیت ویژه سلامت کارگران بخش خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند عنوان کرد: سرمایه اصلی هر مجموعه ای قطعا نیروی انسانی آن مجموعه خواهد بود و بررسی عوامل خطر و حفظ سلامت و ایمنی و بهداشت  یکایک کارگران سبب افزایش کمی و کیفی خدمات رسانی خواهد شد. به طور قطع از ضروریات حفظ سلامت، پیشگیری قبل از ابتلاء به بیماری خواهد بود که در این راستا کوشش شده است تا با رایزنی‌ها و پیگیری‌های مجدانه با مراکز تخصصی درمانی گامهای موثری در راستا برداشته شود.

علی وروانی در ادامه افزود: بررسی سلامت کارگران از نظر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان ها، دیابت و فشارخون از دغدغه‌های سازمان مدیریت پسماند بوده است که واحد hse با مشارکت و همکاری مرکز بهداشت شهرستان اراک اقدام به کنترل وضعیت جسمانی کارگران خواهند نمود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی انجام شده جهت تحقق موارد یاد شده، کلیه کنترل‌ها و مراقبت ها که توسط ۵۰ مرکز بهداشت درمانی در سطح شهر انجام می پذیرد به صورت رایگان خواهد بود.

وروانی در پایان گفت: اطلاع رسانی و هماهنگی با کارگران از طریق توزیع بروشورها و پمفلت های آموزشی در شعبات سطح شهر صورت گرفته است که هر یک از کارگران پس از تشکیل پرونده در واحد  hse می‌توانند به مراکز یاد شده مراجعه نمایند.