برگزاری جلسه با ناظرین مسئولین دفاتر ناظرین امور شهر سازمان مدیریت پسماند

Posted by:admin

برگزاری جلسه با ناظرین مسئولین دفاتر ناظرین امور شهر سازمان مدیریت پسماند

به منظور ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر و ارائه دستور کار های جدید جلسه ویژه ایدر تاریخ 22 خرداد ماه با حضور ریاست سازمان جناب آقای علی وروانی فراهانی و مدیر فنی و اجرایی ، ناظرین مناطق ، مسئولین امور شهر و مسئولین دفاتر هر بخش و منطقه در دفتر ریاست سازمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علی وروانی فراهانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان در خصوص شرایط کنونی فعالیت سازمان در بخش های مختلف مطالبی را عنوان کرد و افزود: با توجه به تغییرات جدید در اساسنامه سازمان و نظر به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها و دستور شهردار محترم جناب آقای عباسی لازم است در همه بخش‌های اجرایی و مدیریتی سازمان دقت لازم را به خرج داده تا هزینه‌های مازاد را کنترل نماییم.

وی در ادامه گفت: دقت نظر در اجرای دقیق وظایف و پاکسازی معابر و جمع آوری پسماند در سطح شهر توقع به جای یکایک شهروندان است، اما شهروندان نیز بایستی سازمان را در فرآیند جمع آوری و کاهش تولید پسماند و رعایت نظافت سطح شهر یاری کنند.

روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک